Hopp til innhald
SharedResourceDelte ressurser

Historiske kjelder

Lister tingbok 54, fol. 272b

Originaldokument i PDF-format og normalisert språkversjon.

Filer

Tingsvitne 004 28.10.1739 (Lister tingbok 54, fol. 272b)

(normalisert språkversjon)

For retten møtte de to dannemenn Omund Gundersen Vegge 50 år og Gulu Berjesen Ødegården 45 år, begge her boende gårdmenn.

Hvilke etter den her for retten nærværende Salve Tollaksen Vegges og hans kvinne Dordi Askildsdatters rekvisisjon forklarte og med salighets ed bekreftet: at de meget vel har kjent den person Askild Gundersen, på hollandsk kalt Axel Govertsen, som for noen år siden, ungkar og ugift, herfra til Amsterdam er avreist og etter ankomne beretning i året 1737 for kammeret i Amsterdam som matros med et skip kalt Goud Schalchx oord til Ostindia er fart ut og sammesteds ved døden skal være avgått, ei annet vitterlig enn at han var ugift og uten livsarvinger, da han med forbemeldte skip for ut.

Videre forklarte vitnene at den avdøde Axel Govertsens far, nemlig Gunder Gundersen Snartemo, for mange år siden ved døden er avgått, og at hans mor, bemeldte Dordi Askildsdatter, ennå er i levende live og igjen gift med fornevnte Salve Tollaksen, samt at bemeldte Axel Govertsen har etterlatt seg en eneste fullsøster av det navn Gunvor Gundersdatter gift med Jørgen Henriksen og boende i Amsterdam.

Derforuten 6 halvsøsken ved navn Tollak og Gunder Salvesønner samt Gunvor, Ingeborg, Gunhild og Dordi Salvesdøtre, alle avlet i ekteseng med hennes siste mann, rekvirenten Salve Tollaksen. Av hvilke halvsøsken Gunvor og Gunhild Salvesdøtre værende i Amsterdam, de andre tilholdende her hjemme og er umyndige, for hvem deres far attermeldte Salve Tollaksen er beskikket, og at samme Axel Govertsen ikke har etter seg noen flere enten hel- eller halvsøsken, eller noen forhen avdøde brødres eller søstres barn, og alt så etter ham ab intestato ingen annen rette og sanne arvinger finnes enn hans forbemeldte mor, søster og halvsøsken.

Hvorpå Salve Tollaksen begjærte tingsvitne, for deretter på vedkommende steder å utsøke hva hans kvinne, såvel som hans umyndige døtre etter bemeldte Axel Govertsen i arv måtte tilkomme.

Sist oppdatert 08.10.2019
Skrive av
Rettshavar: Statsarkivet i Kristiansand

Læringsressursar

Emigrasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kva er emigrasjon?

Kjeldemateriale

  • SharedResourceDelte ressurser

    Brevet frå Amsterdam

  • SharedResourceDelte ressurser

    Brevet frå Amerika