Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite kva emigrasjon er
  • kunne drøfte årsaker til den store norske utvandringa til Amerika
  • vite kvifor så mange svenskar emigrerte til Noreg på byrjinga av 1900-talet
  • ha kjennskap til og kunne bruke amerikabrev som kjelde