Hopp til innhald

Historie (SF vg2) (Utgått) (LK06)

Samfunn og menneske i tid

Samfunn og menneske i tid er det andre hovudemnet i historiefaget i vidaregåande opplæring. Hovudemnet dekkjer fleire perspektiv på fortida, men skal også trekkje linjer mellom fortid, notid og framtid.

Styreformer i Europa

Styreformer kan skifte, og i somme tilfelle ganske raskt. Den demokratiske styreforma vi har i Europa i dag, er berre om lag 200 år gammal. Ho erstatta eineveldet, som dominerte som styreform i Europa på 1600- og 1700-talet. Eineveldet bygde på eit eldre system som blir kalla adelsveldet (føydalismen).

Læringsressursar

Styreformer i Europa

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?