Hopp til innhald

Verktøykassa – for lærarar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Metodar i utforsking

Lærebøker og digitale læremiddel formidlar kunnskap som folk før deg har skaffa seg gjennom å studere ulike fenomen. Men du kan også sjølv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom eiga metodisk utforsking. Her får du tips til korleis du kan gjere det.

Statistikk og talgrafikk

Statistikk gir verdfull informasjon når du skal utforske ei problemstilling. Her lærer du å lese, forstå og presentere statistiske data. Du får òg ei innføring i bruk av talgrafikk, utvikla i samarbeid med prosjektet Tallgrafikk ved Universitetet i Agder.

Læringsressursar

Statistikk og talgrafikk