Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddel

Menneske har alltid hatt trong til å dele tankar og kjensler med kvarandre. Men forma og formidlingskanalane har endra seg.

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddel

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar