Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Bør ein sensurere nett-trolla?

Skal vi akseptere alle former for ytringar i nettaviser og sosiale medium, eller bør ein innføre strengare kontroll med kva folk får høve til å publisere offentleg?

Emma Martinovic om sosiale medier

Skriv eit debattinnlegg om frie ytringar

Sjå intervjuet med Emma Martinovic som overlevde Utøya-massakren. Les deretter Sven Egil Omdals kronikk Sprekk trolla verkeleg?.

Skriv eit debattinnlegg til ei avis eller ei nettavis der du argumenterer for synet ditt på denne problemstillinga.

Sist oppdatert 16.05.2018
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom og demokrati

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringar i det offentlege rommet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter bruken statsrådar gjer av sosiale medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du no om maktfordeling?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kven har makt over kva?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver om mediemakt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?Du er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Grenser for ytringsfridom

Vurderingsressurs