Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Repetisjon: Ytringsfridom

Jobb saman i par. Noter svar på spørsmåla. Deretter samanliknar og diskuterer de svara. Slik kan de hjelpe kvarandre til større innsikt.

Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
 • Kva meiner vi med ordet ytringsfridom?
 • Kva meiner vi med pressefridom?
 • Korleis heng pressefridom og ytringsfridom saman?
 • Kva vil det seie at Grunnlova sikrar oss ytringsfridom?
 • Kva for ord bruker vi for å beskrive informasjons-, kritikk- og debattfunksjonen til pressa?
 • I kva for delar av verda er pressefridom mindre sjølvsagd?
 • Kva tyder sensur?
Sist oppdatert 08.05.2017
Skrive av Joachim Laberg

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom og demokrati

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringar i det offentlege rommet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter bruken statsrådar gjer av sosiale medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du no om maktfordeling?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kven har makt over kva?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver om mediemakt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Grenser for ytringsfridom

Vurderingsressurs