Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Diskuter bruken statsrådar gjer av sosiale medium

Sosiale medium har blitt ein stadig viktigare reiskap for politisk kommunikasjon. Styrker eller truar det demokratiet?

Eit par briller ligg framfor eit tastatur, og Twitter-logoen blir reflektert i brilleglasa. Foto.

Les først Sven Egil Omdal sin mediekommentar Facebook-ministeren frå 2017.

I åra som har gått sidan Omdal skreiv mediekommentaren sin, har sosiale medium blitt eit endå viktigare reiskap for politisk kommunikasjon.

 1. Skriv eit innlegg på Twitter eller i eit anna sosialt medium der du seier di meining om bruken statsleiarar og statsrådar gjer av sosiale medium til politisk kommunikasjon. Du kan hente døme frå vårt eige land eller andre delar av verda. Spissformuler innlegget ditt, men ver sakleg.
 2. Be om kommentarar frå dei som følgjer deg. Dersom du ikkje har ein eigen konto, kan du samarbeide med ein annan elev i klassen.
 3. Registrer kommentarane du får på dette innlegget dei første 24 timane. Er kommentarane saklege eller usaklege?
 4. Kor mange støttar synspunkta dine?
 5. Korleis argumenterer dei som er einige med deg?
 6. Kva argument har dei som er ueinige med deg?
 7. Fekk kommentarane deg til å endre meining? Kvifor? Kvifor ikkje?
Sist oppdatert 21.01.2021
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom og demokrati

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringar i det offentlege rommet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter bruken statsrådar gjer av sosiale mediumDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du no om maktfordeling?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kven har makt over kva?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver om mediemakt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Grenser for ytringsfridom

Vurderingsressurs