Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du kunne

  • gjere greie for omgrepa ytringsfridom og trykkjefridom
  • forklare kvifor ytringsfridom er viktig i eit demokrati
  • forklare korleis «infrastrukturkravet» i Grunnlova § 100 gjer staten ansvarleg for ytringsfridommens vilkår
  • gjere greie for ytringsfridommens avgrensingar i Noreg i dag
  • gi døme på korleis ytringsfridommen i dag står under press