Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Mediemakt og ytringsfridom

Media er viktige aktørar i eit demokrati. Dei set dagsordenen og overvakar dei som har makt i samfunnet. Media spreier informasjon og er ein viktig arena for meiningsutveksling.

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs