Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Mediepolitikarar regulerer borgarane sin tilgang til medieinnhald ved hjelp av lover, konsesjonar og økonomiske støttetiltak. Digitalisering av innhaldsproduksjon, distribusjon og konsum har på kort tid endra forretningsmodellane i medieindustrien.

Læringsressursar

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?