Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Mediebruk og mediepåverknad

Dei fleste bruker mykje tid på medium kvar einaste dag, og forbruket av medieinnhald aukar. Kva gjer straumen av inntrykk og bodskap med oss, på godt og vondt?

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåverknad

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs