Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Medieetikk, kjeldekritikk og personvern

Norske medium er underlagde presseetiske reglar. Ver Varsam-plakaten seier noko om samfunnsansvaret til media og forholdet til kjeldene. Men alle som ytrar seg i sosiale medium bør også ha nettvett og digital dømmekraft.

Læringsressurser

Medieetikk, kjeldekritikk og personvern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale