Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Mediehistorie

Mediehistoria handlar om korleis menneske har tileigna seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepokar. Ho viser oss også korleis tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.