Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Medietekstar og medieanalyse

Ein medietekst er ei ytring som blir distribuert gjennom eit massemedium frå ein sendar til ei gruppe mottakarar. Når vi analyserer ein medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.