Hopp til innhald

Oppgåve

Teknologi i forhistorisk tid

Du skal lære og gjere greie for korleis viktige endringar i måten ein har brukt naturressursar på, har påverka menneske og eit berekraftig samfunn. Teknologisk utvikling er òg ein del av dette. Kva veit du frå før om teknologien i forhistorisk tid?

LK20LK06
Nærbilete av ei hand som held eit verktøy av flint. Verktøyet har skore inn ein sirkel i eit stykke bein. Foto.

Rekonstruksjon som viser bruk av flintverktøy.

Diskuter i klassen:

  1. Korleis var teknologien i steinalderen?
  2. Kvifor trur de skinn var viktig i denne perioden?
  3. Kva trur de var fordelen med jern samanlikna med bronse?
Sist oppdatert 13.10.2020
Skrive av Inga Berntsen Rudi

Læringsressursar

Tidlege samfunn