Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fulllført denne læringsstien, skal du

  • vite når dei første menneska kom til Noreg
  • kunne kva som kjenneteiknar steinalderen og jernalderen
  • kunne drøfte fordelar og ulemper ved at vi periodiserer dei førhistoriske periodane etter reiskapar og teknologi
  • vite kva som er forskjellen på førhistorisk tid og historisk tid, og vite korleis arkeologar kan bidra til kunnskap om dei førhistoriske periodane