Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite kva eit nomadisk tilvære innebar
  • kunne drøfte betydninga av overgangen til eit jordbrukssamfunn
  • ha oversikt over dei første sivilisasjonane og kva som gjorde at dei utvikla seg som dei gjorde
  • vite kva ein elvekultur var