Hopp til innhold

Oppgåve

I jeger- og sankarsamfunna

Tenk over og diskuter følgande:

LK06
Hulemaleri av hest fra Lascaux i Frankrike. Foto.

Oppgåve

  1. Kva vert meint med sosial lagdeling? Kvifor er det naturleg å tenke seg at det ikkje var noko sosial lagdeling i jeger/sankar-samfunna?
  2. Kva tenkjer du om kvinnene sin posisjon i jeger/sankar-samfunna, t.d. samanlikna med jordbruks-samfunnet og dagens samfunn?
Sist oppdatert 11.09.2017
Skrevet av Eva Bratvold
Rettighetshaver: Sandberg KANALT

Læringsressurser

Tidlege samfunn