Hopp til innhald

Oppgåve

Egyptisk dødskult

LK06
Sarkofag i gravkammeret til Merenptah i Kongenes dal, Egypt. Foto.

Oppgåve

  1. Kva er ein mumie?
  2. Kva er ein sarkofag – og kva er den bokstavelege tolkinga av ordet? Kva kan vere årsaker til at dei var rikt utsmykka, når dei vart mura inne i gravkammer eller dekka med jord?
  3. Kva slags syn hadde egyptarane på liv og død? I kva grad samsvarar dette med norrøn gudetru? Finn svar gjennom å søke etter egyptisk og norrøn mytologi. Tenk over; kvifor vert det skapt slike mytar – kva kan vere meininga med dei?
Sist oppdatert 11.09.2017
Skrive av Eva Bratvold
Rettshavar: Sandberg KANALT

Læringsressursar

Tidlege samfunn