Hopp til innhald

Historie (PB) (LK06)

Samfunn og menneske i tid

Samfunn og menneske i tid er det andre hovudemnet i historiefaget i vidaregåande opplæring. Hovudemnet dekkjer fleire perspektiv på fortida, men skal også trekkje linjer mellom fortid, notid og framtid.

Tidlege samfunn

Emnet Tidlege samfunn handlar om overgangen frå jegarar og sankarar til jordbrukssamfunn og sivilisasjonar, både i Noreg og i område som Mesopotamia og Egypt.

Læringsressursar

Tidlege samfunn