Hopp til innhald

UTGÅTT - Produksjon (DH vg1) (LK06)UTGÅTT - Produksjon (DH vg1) (LK06)

Visualisering

Visuelt har å gjere med det å sjå. Når du skal utvikle ein idé slik at han kan produserast, må du gjere han tilgjengeleg. Du må kunne vise fram skisser, teikningar eller liknande, slik at andre kan forstå korleis du har tenkt. Visualisering hjelper deg å planleggje og sjå for deg ulike løysningar.

Læringsressursar

Visualisering

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgåver og aktivitetar.