Hopp til innhald

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Vekst og utvikling

I dette emnet finn du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldrar. Du skal kjenne til dei ulike utviklingstrinna, og du skal vite korleis du best mogleg kan bidra til at barn og ungdom utviklar seg på ulike måtar.

Kunnskap om funksjonshemmingar

Som barne- og ungdomsarbeidar kjem du til å møte barn med funksjonshemmingar som du har liten eller ingen kunnskap om. Då må du bruke ulike kanalar for å lære meir om funksjonshemmingane.

Læringsressursar

Kunnskap om funksjonshemmingar