Hopp til innhald

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Vekst og utvikling

I dette emnet finn du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldrar. Du skal kjenne til dei ulike utviklingstrinna, og du skal vite korleis du best mogleg kan bidra til at barn og ungdom utviklar seg på ulike måtar.

Utvikling hos barn

Utviklinga til barn er forklart med ulike teoriar. Du skal læra deg korleis barn utviklar seg frå fødsel til voksen. Vi har nokre forventningar til kva som skjer på dei ulike utviklingsområda og aldersnivåa.

Læringsressursar

Utvikling hos barn