Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Elias lagar plan for ANT-arbeidet

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen. Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

Mandatet til gruppa er å lage ein plan som inneheld forslag på følgjande område:

 • Kva for nokre reglar vi skal ha for ANT i skulen.
  • Korleis kan vi gjere desse reglane meir synlege?
  • Kva konsekvensar skal gjelde dersom ein bryt desse reglane?
 • Korleis vi skal ta ANT-arbeidet inn i undervisinga.
  • Når og korleis skal elevane få opplæring i ANT?
  • Kven skal gi opplæringa?
  • Kan vi finne gode forslag til undervisingsopplegg?
 • Kva krav vi skal stille til dei vaksne som rollemodellar.

Lag eit undervisningsopplegg der målsettinga er å gjere elevane bevisste på at dei har eit val når dei blir tilbydde røyk eller rusmiddel.

Sist oppdatert 26.11.2018
Tekst: Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg (CC BY-SA)

Læringsressursar

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Elias lagar plan for ANT-arbeidetDu er her