Hopp til innhald

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

I dette emnet ligg det praksissituasjonar som du kan løyse aleine eller i gruppe. Dei kan brukast i alle programfag eller i faget yrkesfagleg fordjuping som eit supplement til praksis.

Læringsressursar

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

Ungdomsskulen som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeidar i skulen skal du jobbe med ulike ungdommar som har ulike føresetnadar. Du skal vere ein god rollemodell kvar dag på fleire område. I dette emnet finn du yrkessituasjonar tilpassa det å jobbe i ungdomsskulen.

Læringsressursar

Ungdomsskulen som arbeidsplass