Hopp til innhald

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

I dette emnet ligg det praksissituasjonar som du kan løyse aleine eller i gruppe. Dei kan brukast i alle programfag eller i faget yrkesfagleg fordjuping som eit supplement til praksis.

Læringsressursar

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

SFO som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du planleggje, leggje til rette og gjennomføre ulike aktivitetar på skulefritidsordninga (SFO). I dette emnet tek vi for oss yrkessituasjonar tilpassa det å jobbe i SFO i ein kommune.

Læringsressursar

SFO som arbeidsplass