Hopp til innhald

Oppgåve

Adventstida

Trollskogen barnehage meiner det er viktig for trivsel og utvikling at alle arbeidstakarane får nytta dei sterke sidene sine. På planleggingsmøte finn dei aktivitetar som kvar av dei tilsette får eit spesielt ansvar for. Aleksander seier at han gjerne vil ta ansvar for adventstida i barnehagen.

LK06
Stjernehimmel ved kysten. Foto.

Aleksander har lyst til å ha ei samling med barna kvar dag der han markerer adventstida.

  1. Tenk deg at du er Aleksander, og lag ein plan for denne perioden.
  2. I barnehagen er det eit foreldrepar som ikkje ønskjer at barnet deira skal delta i kristne feiringar. Korleis steller barnehagen seg til det, og kva må Aleksander tenkje på?
    • Ta kontakt med ulike barnehagar og finn ut kva dei gjer i slike situasjonar.
  3. Les det som står om etikk, religion og filosofi i punkt 9 i rammeplanen for barnehagen. Legg spesielt merke til og diskuter kva det står at barnehagen skal bidra med, og kva det står at "personalet skal".
Sist oppdatert 27.11.2020
Skrive av Guri Bente Hårberg, Randi Kvernmo og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass