Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Regelverk og etikk

Vi som arbeider innan IT eller media, må vere profesjonelle og følgje gjeldande lovverk og dei etiske normene i bransjen. Vi har våre eigne rettar, men også plikter vi må følgje. Det er mykje å halde orden på. Heldigvis finst det mange ressursar som kan hjelpe oss å forstå lovverket og normene.