Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Digital teknologi

Vi omgir oss med små og store datamaskinar og system det meste av tida. Vi er avhengige av mange av desse for at kvardagen og samfunnet rundt oss skal fungere. Men korleis fungerer denne teknologien?

Læringsressursar

Digital teknologi

Fagstoff

Datasystem

Ei moderne datamaskin er avansert, med samansett teknologi som for dei fleste er vanskeleg å forstå korleis fungerer. Dei fleste nøyer seg med å berre akseptere at teknologien er der og fungerer. Som arbeider innan media og IT treng du litt meir djupne for å kunne gjere jobben din på ein god måte.

Læringsressursar

Datasystem

Fagstoff