Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Praktisk IT

IT-systema og tenestene vi omgir oss med, krev programvare, maskinvare og nettverks-infrastruktur for å fungere. Det er eit praktisk handverk å setje opp slike system og få dei til å fungere stabilt slik at dei dekkjer behova til brukarane.

Læringsressursar

Praktisk IT

Oppsett av Wordpress

Wordpress er eit gratis og ope publiseringssystem som blir brukt av 35 % (2020) av nettsidene i verda. Wordpress kan setjast opp på eiga maskinvare og blir køyrd virtuelt eller installerast på dei fleste webhotell som gir tilgang til PHP og database. Her finn du guidar for installasjon av Wordpress.

Læringsressursar

Oppsett av Wordpress