Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver om IP-adresser

IP-adresser blir brukte for adressering av datapakkar som blir sende i lokale nettverk og over internett. I denne oppgåva får du testa kunnskapen din om IP-adresser.

LK20
Enkelt verdskart laga med små sirklar. Tittelen er IP-adresser. Illustrasjon.

Vi tilrår at du les artikkelen IP-adresser (ndla.no) før du startar med oppgåvene.

 1. Kor mange bit er ein IPv4-adresse?

 2. Kor mange bit er ein IPv6-adresse?

 3. IP-adresser er originalt i binære tal, men kva talsystem bruker vi vanlegvis når vi skal representere IP-adresser på ein lettlesen måte for oss menneske?

 4. Kva er ein ISP?

 5. Kva er formålet med subnettmaske / ruting prefiks?
 6. Vis kva binærforma og CIDR-notasjonen er for dei følgjande IPv4-subnettmaskene:

  1. 255.255.255.0

  2. 255.255.0.0

  3. 255.255.192.0

  4. 255.255.255.252

Ekstraoppgåver

 1. IPv6 er i ferd med å ta over for IPv4. Gjer undersøkingar og finn data om kor mykje av datatrafikken som i dag blir gjord med IPv6.

 2. IP-adresse for avsendar og mottakar er sentrale delar av pakkehovudet til ein datapakke, men er subnettmaska del av pakkehovudet? Grunngi svaret ditt.

Sist oppdatert 24.06.2021
Skrive av Tron Bårdgård

Læringsressursar

Lokale nettverk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?