Hopp til innhald

Oppgåve

Medieimperiet til Rupert Murdoch

Ei oppgåve basert på nyheitsgrafikk om medieimperiet til Rupert Murdoch. Oppgåva passar desverre ikkje for svaksynte.

LK06
medieimperium

Oppgåve 1

Studer nyheitsgrafikken i stort format: Rupert Murdochs medieimperium

Filer

  1. Kor mange tilsette har selskapet News Corporation?
  2. I kor mange verdsdelar har Murdoch-konsernet eigarinteresser?
  3. Kva typar mediebedrifter eig konsernet?

Oppgåve 2

Les artikkelen ” Slik styrer Murdoch mediebransjen ” og søk på Internett etter meir informasjon om Rupert Murdoch. Skriv deretter ein kortfatta biografi på ca. 250 ord.

Sist oppdatert 11.04.2018
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?