Hopp til innhald

Oppgåve

Vertikal integrasjon

LK20LK06
Bokhandel

Meir enn 90 % av omsetninga i bokhandelen kjem frå bedrifter som er knytte til kjeder eller samanslutningar. Ark-kjeda er eigd av Gyldendal Forlag, Tanum er eigd av Cappelen Damm, medan Aschehoug forlag eig halvparten av Libris-kjeda. I bokbransjen finn vi altså både horisontal og vertikal integrasjon.

Oppgåve

  1. Les fagartikkelen om Horisontal og vertikal integrasjon.
    • Kva tyder omgrepet "vertikal integrasjon"?
    • Kva tyder omgrepet "horisontal integrasjon"?
  2. Kva er eit konglomerat?
  3. Studer figuren frå ijoc.org som viser mediekonglomerat. Kva fortel denne figuren om den vertikale integrasjonen som skjer mellom medieselskapa i dag?
Sist oppdatert 28.11.2018
Skrive av Jan-Arve Overland

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?