Hopp til innhald

Oppgåve

Mediesystem og demokrati

Samanlikn styreform, mediestruktur og grada av pressefridom i land frå fleire verdsdelar.

Kvinner deltek i protest mot mediesensur. Dei har brei, svart teip klistra over munnen. Foto.
  • Kva for fem land skårar lågast på World Press Freedom Index ?
  • Kva for fem land skårar høgast?
  • Kva for samanheng finn du mellom mediestruktur og grada av demokrati og ytringsfridom (demokratiindeks)? Ta utgangspunkt i statistikken du finn her: FN-sambandet: statistikk

Bruk registreringsskjemaet for pressefridom i kartleggingsarbeidet:

Filer

Sist faglig oppdatert 01.02.2021
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Ut i verda

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar