Hopp til innhald

Oppgåve

Burma VJ

Vurder rolla til undergrunnsmedia i demokratiseringsprosessen i Myanmar med utgangspunkt i dokumentarfilmen Burma VJ.

Utdrag frå filmen Burma VJ

Sjå introduksjonen til dokumentaren Burma VJ.

  • Kva fortel denne introduksjonen om arbeidstilhøva for journalistar i Myanmar under militærdiktaturet?
  • For oss som bur i Noreg, er ytringsfridom og pressefridom ein sjølvsagt ting. Korleis ville du ha reagert dersom du blei utsett for dei restriksjonane som militærjuntaen påførte det burmesiske folket?
  • Kva har skjedd i Myanmar etter at denne dokumentarfilmen blei laga?
  • Korleis er situasjonen i Myanmar nå?
  • Diskuter kor viktig arbeidet til videojournalistane og Burma-radioen har vore for demokratiseringsprosessen i Myanmar.
Sist faglig oppdatert 05.06.2018
Skrive av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressursar

Ut i verda

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar