Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Informasjon eller underhaldning

Lag ei spørjeundersøking blant eit utval av lærarar og elevar på skulen din.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ledende spørsmål

I spørjeundersøkinga skal du finne svar på kva gruppe, elevar eller lærarar, som bruker media mest til underhaldning, og kva gruppe som bruker media mest til informasjon.

Presenter resultata i form av ein tabell og ei grafisk framstilling.

Diskuter resultatet i undervisningsgruppa.

  • Kva er grunnen til at resultata er ulike?

Skriv

Skriv ein kronikk med følgjande tittel:

  • Demokratisk arena eller marknad for oppleving?
Sist oppdatert 28.11.2018
Skrive av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar