Hopp til innhald

Oppgåve

Pussy Riot i nyheitsbiletet

LK06
Tre unge jenter i punkebandet Pussy Riot. Foto.

Tre av jentene i det russiske punkebandet Pussy Riot i arresten.

Oppgåve 1

Samanlikn dekkinga av saka mot punkbandet Pussy Riot på nyheitskanalane CNN og Russia Today. Gå inn på nettsida til kanalane og skriv inn søkeordet "Pussy Riot".

  1. Kven har flest artiklar om Pussy Riot?
  2. Korleis blir saka vinkla på kanalen Russia Today?
  3. Korleis blir saka vinkla hos CCN?
  4. Korleis vil du forklare forskjellane?

Oppgåve 2

Pussy Riot er ikkje dei einaste artistane som har blitt nekta ytringsfridom. Søk på nettet for å finne informasjon om desse artistane:

  • Charlie Chaplin
  • Victor Jara
  • Inger Lise Rypdal

På kva måte har ytringsfridomen deira blitt angripen, og kvifor skjedde det?

Sist oppdatert 05.06.2018
Skrive av Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?