Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Ut i verda

Internasjonale mediestrukturar er prega av digitalisering, kommersialisering og globalisering. Mediestraumar krysser landegrenser, og straumen går oftast frå nord til sør. I mange land er ytringsfridommen framleis avgrensa, eller fråverande.

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?