Hopp til innhald

Simulering

Fotosynteselaboratorium

I denne simuleringa kan du finne ut korleis temperatur, lysfarge, lysstyrke og tilgang på karbondioksid verkar på fotosyntesen. Sjå kor mange bobler som kjem på 10 sekund. Kva for ein gass er det? Set gjerne opp ein tabell og samanlikn resultat ved ulike innstillingar.

LK20LK06
Sist oppdatert 13.06.2018
Skrive av KScience
Rettshavar: Mediafarm

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?