Hopp til innhald

UTGÅTT - Naturfag (PB) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Økologi – samspelet i naturen

Mat, klede, byggjemateriale til hus, ja, til og med delar i mobiltelefonen din, er henta frå naturen. Vi er avhengige av naturen for å leve.

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar