Hopp til innhald

Naturfag (PB) (LK06)

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Suksesjonar – økosystema i endring

Naturen er i stadig forandring. Desse endringane er heilt naturlege og skjer utan menneskelege inngrep. Eit tjern som gror att og blir til ei myr, eller artssamansetjinga i ein skog er eksempel på naturlege endringsprosessar.

Læringsressursar

Suksesjonar – økosystema i endring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her