Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Lagring av genetiske spor

Her finn du filmar, simuleringar og oppgåver som rører ved etiske sider når det gjeld endring og lagring av genetisk materiale. Nokre av filmane er etikkcase som egner seg som innleiing til debatt

.

Maskerte røvere stjeler fingeravtrykk. Foto.

Bioprospektering
Kartlegging av genetisk materiale

Bioprospektering: Naturen sett med nye auge. Bioteknologiskolen 9.

Biobanker: Levande innskot

Biobanker: levande innskot. Bioteknologiskolen 10.

Filmer av etiske utfordringer – innledning til debatt

Oppgåver til fimen Bioprospektering – naturen sett med nye auge

Oppgaver til fimen Biobankar – levande innskot

Sist oppdatert 24.01.2019
Skrive av Kristin Bøhle

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar