Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Villaks og oppdrettslaks

Norsk oppdrettslaks er ikkje genetisk modifisert, men eit resultat av gjentekne krysningar og utval, med utgangspunkt i ville laksestammar. Systematisk avl på nokre økonomisk viktige eigenskapar har gjeve ein oppdrettslaks som er genetisk forskjellig frå villaksen.

Sist oppdatert 16.11.2018
Skrive av Einar Berg
Rettshavar: Mintra AS

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar