Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

BT-plantar

Det er mogleg å genmodifisere plantar slik at dei sjølve produserer insektgift. Slike plantar blir kalla BT-plantar, etter namnet på jordbakterien som genet er henta frå.

Sist oppdatert 03.06.2014
Skrive av Einar Berg
Rettshavar: Mintra AS

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar