Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Høyr deg sjølv – etiske spørsmål knytte til bioteknologi

Forsker undersøker utskrift med resultat av DNA-test. Foto.
  1. Kan ulike organismar ha enkelte gen som er heilt like?
  2. Nemn noko som kan vere problematisk ved bruk av genmodifisert mat (GMO).
  3. Kva for motførestellingar kan vi ha til bruk av DNA-diagnostikk?
  4. Kan vi bruke DNA-typing til å fortelje om ein person har gode eller dårlege eigenskapar?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrive av Kristin Bøhle

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar