Hopp til innhald

Oppgåve

Høyr deg sjølv – Medisinsk bruk av bioteknologi

Desse oppgåvene er tenkt til munnleg trening eller repetisjon.

Seks røde tomater hvor én av dem har påtrykt dna-profil. Foto.
 1. Kva er bioteknologi?
 2. Vi skil mellom to typar gentestar. Kva for nokre?
 3. Kven har lov til å utføre gentestar i Noreg?
 4. Kva blir PGD (preimplantasjonsdiagnostikk) brukt til?
 5. Kva er stamceller?
 6. Kvifor gir bruk av pluripotente stamceller etiske dilemma?
 7. Det blir ofte snakka om blod frå navlestreng når det er tale om bioteknologi. Kvifor det?
 8. Kva er terapeutisk kloning?
 9. Kva er reproduktiv kloning?
 10. Kva er forskjellen på kloning ved kjerneoverføring og kloning ved embryosplitting?
 11. Kva er genterapi?

Løysingsforslag – Medisinsk bruk av bioteknologi

Sist faglig oppdatert 15.11.2018
Skrive av Kristin Bøhle og Øyvind Bønes

Læringsressursar

Medisinsk bruk av bioteknologi

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar