Hopp til innhald

Naturfag (PB) (LK06)

Bioteknologi

Bioteknologi omfattar all bruk av levande organismar til å lage nyttige produkt og har allereie vore brukt i fleire tusen år til å lage yoghurt, brød, ost og øl ved hjelp av bakteriar og sopp. No går forskinga svært raskt og gir oss stadig nye moglegheiter både innan landbruk, medisin og industri.

Medisinsk bruk av bioteknologi

Forsking innenfor genteknologi har gitt oss ny forståing av mange prosessar i kroppen. Dette har igjen gitt ny kunnskap om årsakar til sjukdom og korleis sykdom betre kan førebyggast og behandlast.

Læringsressursar

Medisinsk bruk av bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?