Hopp til innhold

Naturfag (PB) (LK06)

Bioteknologi

Bioteknologi omfattar all bruk av levande organismar til å lage nyttige produkt og har allereie vore brukt i fleire tusen år til å lage yoghurt, brød, ost og øl ved hjelp av bakteriar og sopp. No går forskinga svært raskt og gir oss stadig nye moglegheiter både innan landbruk, medisin og industri.

Krysning og genmodifisering

For å avle fram dyr og plantar med dei eigenskapane vi ønsker, kan vi la individ med gode eigenskapar parre seg. Nokre eigenskapar kan vi sjå, mens andre eigenskapar "skjuler seg" i gena.

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?