Hopp til innhald

Norsk (SF vg1)

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Retorikk og argumentasjon

Læra om retorikk blei utvikla av dei gamle grekarane for over 2000 år sidan og gjaldt talekunsten. I dag argumenterer vi både munnleg og skriftleg. Det handlar om å overtyde ein mottakar med gode argument, men også framstå som truverdig og vekkje dei rette kjenslene hos mottakaren.

Læringsressursar

Retorikk og argumentasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale

Du er her